BSD beursnieuws

Informatie studiebeurs

Wie diervoeding en veehouderij gaat studeren/studeert, kan in aanmerking komen voor een beurs uit een speciaal fonds. De Stichting Bevordering Studie Diervoeding (Stichting BSD) beheert dit fonds en selecteert elk jaar studenten aan de Universiteit Wageningen en studenten in het hoger agrarisch onderwijs. De stichting beoogt afhankelijk van de beschikbare financiële middelen jaarlijks beurzen ter waarde van maximaal € 4.000 aan WUR studenten en beurzen ter waarde van maximaal € 3000 aan studenten van agrarische hogescholen (AHS) uit te keren. Indien een student van de AHS zijn studie aan de WUR vervolgt, kan deze wederom in aanmerking komen voor een beurs ter waarde van maximaal € 3000,-.
Alle genoemde bedragen worden gedeeltelijk uitgekeerd als basisbeurs en voor de rest voor extra diervoedingstudie gerelateerde curriculaire activiteiten.

Aanmelden
Als je in aanmerking wilt komen voor de studiebeurs, kun je het inschrijfformulier invullen en mailen aan het secretariaat van de stichting. Behalve het inschrijfformulier verwachten we een CV (met pasfoto), een uitdraai van je cijferlijst en een persoonlijke motivatie van je studierichting. Je kunt je inschrijving  mailen aan het secretariaat van de stichting.

Selectieprocedure
Op basis van de aanmeldingen wordt gekeken welke kandidaten uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Deze geselecteerde kandidaten worden hiervoor uitgenodigd . De door het stichtingsbestuur ingestelde commissie voert de selectiegesprekken en zal hierbij kijken naar:
- Zakelijk inzicht en motivatie
- Persoonlijkheid en werkhouding
- Kennis (te onderbouwen met cijferlijst en/of werkstukken)
De commissie organiseert de selectiegesprekken jaarlijks in de periode april/mei. In juni kent zij de studiebeurzen toe.

Voorwaarden studiebeurs
Na het toekennen van de studiebeurs volgt de officiële uitreiking hiervan in juni. Tijdens deze bijeenkomst wordt een overeenkomst getekend tussen het bestuur Stichting BSD en de student. In deze overeenkomst staat onder andere dat de kandidaat een basisbeurs ontvangt ter hoogte van maximaal € 2.000 voor studenten van AHS en maximaal € 3.000 voor WUR-studenten. Daarnaast wordt een extra bedrag van € 1.000 beschikbaar gesteld voor extra diervoedingstudie gerelateerde curriculaire activiteiten.
Een gedeelte van het basis bedrag wordt verstrekt bij toekenning van de beurs. Het restant wordt overgemaakt na het succesvol afronden van de studie (op basis van een kopie van het diploma) inclusief en het vinden van een baan in de sector, tenzij het bestuur hiertoe anders besluit. Het verkrijgen van deze studiebeurs kan consequenties hebben voor de Inkomsten Belasting (IB). Raadpleeg daarom een financieel adviseur of informeer bij de Belastingdienst.

Planning 2017
- December/maart voorlichting op onderwijsinstellingen
- Inschrijving tot 3 april 2017
- 17 mei 2017 selectiegesprekken
- 21 juni 2017 uitreiking studiebeurs