12-06-2020

Een BSD-studiebeurs voor hbo-studenten! Inschrijving start op 12 juni 2020

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) wil graag gemotiveerde hbo-studenten ondersteunen met de 'nieuwe' BSD-studiebeurs (hbo). Met deze beurs hoopt de stichting bij te kunnen dragen aan het verbreden van het netwerk van de studenten.

De beurs bestaat uit een bedrag van maximaal €1000,- en kan besteed worden aan extra curriculaire activiteiten. Het doel is om zoveel mogelijk hbo-studenten te bereiken en enthousiasmeren voor de Nederlandse diervoedersector met het liefst de voorkeur voor varkens- en pluimveevoeding. Daarnaast heeft de beurs ook ten doel om studenten kennis te laten maken met de functies binnen de diervoedersector.

Studenten van agrarische Hogescholen -  zoals HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool Dronten, Van Hall Larenstein Leeuwarden - die hun toekomst zien in de diervoedersector en een afstudeerrichting diervoeding (gaan) volgen komen in aanmerking voor deze ‘nieuwe’ BSD-studiebeurs.

Aanmelden t/m 2 september 2020
Studenten die in aanmerking willen komen voor een studiebeurs, die kunnen hun aanmelding sturen naar info@stichtingbsd.nl. De aanmelding bestaat uit de volgende documenten: ingevuld inschrijfformulier, ingevuld aanvraagformulier Extra Curriculaire Activiteiten, CV (met pasfoto), kopie van cijferlijst en een persoonlijke motivatie. De persoonlijke motivatie is het belangrijkste onderdeel. Hierin moet concreet beschreven staan welke activiteit de student wil gaan uitvoeren met de beurs. Aanmeldingen kunnen tot en met woensdag 2 september 2020 ingestuurd worden.

Selectieprocedure
Op basis van de aanmeldingen wordt gekeken welke kandidaten een BSD-studiebeurs (hbo) ontvangen. Bij deze beurs worden de studenten alleen op basis van de ingestuurde documenten geselecteerd. De kandidaten die concreet weten welke activiteit zij willen uitvoeren en dit het best kunnen onderbouwen wat dit bijdraagt aan hun toekomst in de diervoedersector, hebben de meeste kans om een hbo-studiebeurs te ontvangen. In de documenten wordt gekeken naar:

  1. Motivatie en zakelijk inzicht
  2. Professionaliteit en werkhouding
  3. Kennis van de diervoedersector

Alle aanmeldingen krijgen via e-mail een bericht of zij wel of niet de BSD-studiebeurs (hbo) ontvangen. De uitreiking zal - onder voorbehoud vanwege de huidige coronamaatregelen - fysiek plaats vinden op 23 september 2020 op één van de bedrijven van de bestuursleden van Stichting BSD. Mocht dit niet mogelijk zijn wordt hier een andere invulling aangegeven. De studenten worden op de hoogte gebracht van de precieze locatie en tijd. 

Voorwaarden studiebeurs
Tijdens de uitreiking wordt de overeenkomst getekend tussen het Stichting BSD en de student. Het verkrijgen van deze studiebeurs kan consequenties hebben voor de Inkomsten Belasting (IB). Raadpleeg daarom een financieel adviseur of informeer bij de Belastingdienst.

Planning 2020
Inschrijving 12 juni t/m 2 september 2020
23 september 2020 uitreiking studiebeurzen

Meer informatie
Op de website van de stichting is meer informatie te vinden over de studiebeurs en daarnaast ook de ervaringen van BSD-studenten. Voor meer informatie neem je contact op met Yovanna Meyer via: info@stichtingbsd.nl of 085-7731973.