21-06-2017

Studenten diervoeding ontvangen studiebeurs van bedrijfsleven

Woensdag 21 juni 2017 ontvingen 12 studenten diervoeding een beurs uit handen van Aalt Dijkhuizen, boegbeeld topsector Agri&Food.

Sinds 2009 is in de diervoedersector de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) actief. De stichting reikt beurzen uit aan studenten die zich tijdens hun studie veehouderij aan de HAS of WUR specialiseren in de richting diervoeding.

Aalt Dijkhuizen: “We weten allemaal hoe belangrijk innovatie is voor het bedrijfsleven. Goed onderwijs en onderzoek zijn een voorwaarde voor innovatie, zowel voor de ontwikkeling als voor de toepassing ervan. Daarom is het noodzakelijk om als bedrijfsleven te investeren in studenten en ze maximaal te motiveren.”

Elk jaar kent de Stichting BSD beurzen toe aan studenten die streng geselecteerd zijn uit een grote groep aanmeldingen. Belangrijk bij de selectie zijn de motivatie en vakgerichtheid van studenten maar natuurlijk ook de behaalde studieresultaten. De beurzen bestaan uit een vast bedrag en daar bovenop een geldbedrag dat besteed kan worden aan activiteiten die de studie diervoeding versterken en dus tot verdieping in dit vakgebied leiden.

Doel van de stichting is om de aanwas van nieuwe studenten richting diervoeding te stimuleren om daarmee het hoge niveau van onderwijsaanbod op peil te kunnen houden. Natuurlijk wordt daarmee ook een optimale aansluiting bij de arbeidsmarkt nagestreefd. Er is behoefte aan goed opgeleide academici en HAS-ers die verstand van diervoeding hebben.

De bestuurders van stichting BSD opereren op persoonlijke titel en hebben een nauwe relatie met de gehele diervoedersector. Zij zijn werkzaam voor de diervoederindustrie, onderzoeksinstellingen of werknemersorganisaties. De behoefte aan hooggekwalificeerde medewerkers wordt breed gedragen. Stichting BSD speelt met haar werk maximaal in op de bezuinigingen in het onderwijs en biedt studenten diervoeding een duidelijk perspectief.

Voorzitter Henk Flipsen: “We zijn trots dat we vandaag weer de BSD-beurzen uit mochten reiken aan de studenten. We dragen hiermee bij aan de toekomst voor studenten, voor onderwijs & onderzoek in Nederland en het behoud van de toppositie van onze dierlijke productieketens in binnen- en buitenland.”.