17-04-2019

Uitnodiging 4e Jongerencongres 'Welke impact heeft feedprint op het milieu en de diervoedersector?' d.d. 6 juni 2019

Welke impact heeft FeedPrint op het milieu en de diervoedersector?

De regering kondigde eind 2018 forse maatregelen aan om de uitstoot broeikasgassen in de landbouw met de helft terug te dringen. Daarnaast wil de burger de milieudruk kunnen vergelijken van producten in de supermarkt. Begin maart kopte Boerderij dat de kennis van de erfbetreders over broeikasgassen, kringloop- en natuurinclusieve landbouw tegenvalt. Het jongerencongres speelt hierop in. Welke klimaatdoelstellingen zijn nu al concreet? En wat betekent dit voor jouw bedrijf, organisatie of eigen toekomst? 

Met bijvoorbeeld de methode FeedPrint kan de CO2-voetafdruk van diervoer worden berekend en de bedrijfsprestaties in termen van CO2 per kilogram dierlijk product worden berekend. Hoe werkt de FeedPrint nou precies? Wat kunnen we hiermee? Hoe kunnen bedrijven hiermee rekening houden en de gestelde doelen halen?

Houden deze vragen jou ook bezig?
Wat betekent de FeedPrint voor de toekomst? Is het haalbaar voor de sector? Kan de diervoedersector zich onderscheiden met de FeedPrint? Zijn er al succesvolle projecten lopende? Wat kan de consument met deze informatie? Op 6 juni geven experts tijdens het vierde Jongerencongres antwoorden op deze vragen. 

Wanneer
Donderdag 6 juni 2019
Wie
Werkzaam of verbonden met de diervoedersector, bijvoorbeeld nutritionisten, voeradviseurs, beleidsmedewerkers, lobbyisten, techneuten, additievenleveranciers, R&D en studenten.
Waar
Etten-Leur (Nederland)
Aanmelden
Geïnteresseerd en jonger dan 40 jaar? Voor 25 mei 2019 via het registratieformulier op de website van FDL

Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door Annemarije van Hoek (voorzitter YFP)
16.05 uur Inleiding op het thema door dagvoorzitter Gerrianne Jansen
16.15 uur Presentatie door: dr.ir. Theun Vellinga, Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) onderzoeker bij de WUR
16.35 uur Presentatie door: Koert Verkerk, strategisch programmamanager bij FrieslandCampina
16.55 uur Discussie onder leiding van dagvoorzitter
17.50 uur Wrap up en beantwoording hoofdvraag
18.00 uur Netwerkborrel
19.30 uur Sluiting