17-04-2019

Een BSD-studiebeurs aanvragen? Inschrijving start op 1 mei

De Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) biedt aan studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) de mogelijkheid om voor het studiejaar 2019-2020 een studiebeurs aan te vragen. De beurs bedraagt maximaal € 2000.

Studenten aan de Wageningen Universiteit (WUR) die een studie diervoeding (gaan) volgen kunnen in aanmerking komen voor een BSD-studiebeurs. Stichting BSD selecteert elk jaar studenten die in aanmerking komen voor een studiebeurs.

De stichting zal dit jaar studiebeurzen ter waarde van maximaal € 2000 aan WUR-studenten beschikbaar stellen. Indien een student van een agrarische hogeschool zijn of haar studie aan de WUR vervolgt, kan hij of zij ook in aanmerking komen voor een beurs ter waarde van maximaal € 2000:

  • Start beurs € 500
  • Extra curriculaire activiteit € 1000 (aanvraag hiervoor indienen middels aanvraagformulier)
  • Diploma en baan in de diervoedersector € 500

Aanmelden t/m 1 augustus 2019
Studenten die in aanmerking willen komen voor een studiebeurs, die kunnen hun aanmelding sturen naar info@stichtingbsd.nl. De aanmelding bestaat uit de volgende documenten: ingevuld inschrijfformulier, CV (met pasfoto), kopie van cijferlijst en een persoonlijke motivatie van de gekozen studierichting. Aanmeldingen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen tot en met donderdag 1 augustus 2019 ingestuurd worden.

Selectieprocedure
Op basis van de aanmeldingen wordt gekeken welke kandidaten uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Deze geselecteerde kandidaten krijgen hiervan bericht. Tijdens de selectiegesprekken wordt gekeken naar:

  • Zakelijk inzicht en motivatie
  • Persoonlijkheid en werkhouding
  • Kennis (te onderbouwen met cijferlijst en/of schoolopdrachten)

De selectiegesprekken worden dit jaar op woensdagmiddag 18 september 2019 gehouden in Wageningen, op dezelfde dag vindt de uitreiking plaats.

Voorwaarden studiebeurs
Tijdens de uitreiking wordt de overeenkomst getekend tussen het Stichting BSD en de student. In deze overeenkomst staat onder andere dat de kandidaat een basisbeurs ontvangt ter hoogte van maximaal € 2000.
Het verkrijgen van deze studiebeurs kan consequenties hebben voor de Inkomsten Belasting (IB). Raadpleeg daarom een financieel adviseur of informeer bij de Belastingdienst.

Planning 2019

  • Inschrijving tot en met 1 augustus 2019
  • 18 september 2019 selectiegesprekken en uitreiking studiebeurzen

Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met Jeanette Speksnijder via: info@stichtingbsd.nl of 085-7731973.